Překlad alba Oomph

1. července 2007 v 0:44 | anushka |  Překlady
1. Mé srdce

Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?

Je to hezké, vidět mě na kolenou?
Je to hezké, stát v mé krvi?
Je to hezké?
Je to hezké?
Nech si moji lásku rozpustit na jazyku!

Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?

Vrať mi tuto bolest zpět!
Vrať mi tuto bolest zpět!
Vrať mi tuto bolest zpět!
Nech mě zase trpět!
Je to hezké, vidět mě na kolenou?
Je to hezké, stát v mé krvi?
Je to hezké?
Nech si moji lásku rozpustit na jazyku!

Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?

Vrať mi tuto bolest zpět!
Vrať mi tuto bolest zpět!

Jak ti chutná moje srdce?
Jak ti chutná moje srdce?

Vrať mi tuto bolest zpět!
Vrať mi tuto bolest zpět!
Vrať mi tuto bolest zpět!
Nech mě zase trpět!

2. Já ve tvém nitru
Já ve tvém nitru
Nech mě ve tvém nitru - Nech mě ve tvém nitru
Ve tvých žilách - ve tvém mozku
Nech mě ve tvém nitru - Nech mě ve tvém nitru
přes tvé póry - ukaž mi víc

Nech mě ve tvém nitru - Nech mě ve tvém nitru
Ve tvých žilách - ve tvém mozku
Nech mě ve tvém nitru - Nech mě ve tvém nitru
přes tvé póry - ukaž mi víc

Tlač mě přes těžkost tvé vystrašené tkáně
Škrť mě přes myšlenkovost tvojí krve
Veď mě přes temnotu tvých mravenčích cest
Přicházím - přicházím
Tlač mě, škrť mě, opusť mě baby

Nech mě ve tvém nitru - Nech mě ve tvém nitru
Ve tvých žilách - ve tvém mozku
Nech mě ve tvém nitru - Nech mě ve tvém nitru
přes tvé póry - ukaž mi víc

Kolik slz na tvé tváři?
Kolik slz na tvé tváři?
Kolik zbytečných slz?
se mnou,
uvnitř všeho,
Kolik perel potu na tvé kůži?
Kolik perel potu na tvé kůži?
Kolik zbytečných perel?
Se mnou - se mnou,
Se mnou uvnitř všeho

Nech mě ve tvém nitru (Nech mě!)
Nech mě ve tvém nitru (Nech mě!)
Ve tvých žilách - ve tvém mozku
Nech mě ve tvém nitru (Nech mě!)
Nech mě ve tvém nitru (Nech mě!)
přes tvé póry (nech mě!)
Ukaž mi víc

Nech mě ve tvém nitru
(Nech mě číst tvé myšlenky)
Nech mě ve tvém nitru - Nech mě ve tvém nitru
Ve tvých žilách - ve tvém mozku
Ve tvých žilách - ve tvém mozku
(Nech mě ve tvém nitru)
Přes tvé póry
Ukaž mi víc - ukaž mi víc

Nech mě ve tvém nitru (nech mě číst tvé myšlenky)
Nech mě ve tvém nitru
Nech mě ve tvém nitru (nech mě vidět tvůj čas)
Nech mě ve tvém nitru - Nech mě ve tvém nitru
Nech mě ve tvém nitru - nech mě uvnitř tebe
Pojď - pojď - pojď - pojď


3. Nový bůh

Děti- ke slunci, ke svobodě
Děti- ke světlu nahoru!
Jasně z temné minulosti
Budoucnost svítí nahoru

Jack je mrtvý
Jack je mrtvý- zemřel ve mně zrovna dnes v noci
Jack je mrtvý
Jack je mrtvý- vypnul svůj život
Byl odporný, nemocný a slabý
odporný, nemocný a slabý

Od teď budu myslet pro tebe
Od teď budu mluvit pro tebe
Od teď budu vést válka
Od teď budu číst stav

Zde přichází nový bůh
Já jsem nový bůh
Zde přichází nový bůh
Já jsem nový

Větší, krásnější a silnější
Větší, krásnější a silnější

Posvěceno buď moje tělo
Posvěcena buď tvoje síla

Děti- v jednom jen ruce!
Děti- umírání se směje!
Na věčnost včerejšku konec!
Ve svaté bitvě

Já jsem nový bůh

Zde přichází nový bůh
Já jsem nový bůh
Zde přichází nový bůh
Já jsem nový

Větší, krásnější a silnější
Větší, krásnější a silnější

Bůh je mrtvý!
Halleluja- bůh je mrtvý!

4. Žádné srdce, žádná bolest

Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Už ne - už ne
Už ne - už ne
Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Ne, více - už ne - už ne
Ne - už ne
Jestli není žádné srdce, pak není žádný lék
Jestli není žádný Bůh, já jsem nečistý
Jestli není žádné srdce, pak není žádná bolest
Jestli není žádná mysl, nejsem blázen

Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Ne, více - už ne - už ne
Ne,
Už ne

Ne, já nepotřebuji žádné duševní léčení, já nepotřebuji žádný polibek světla
Ne, já nepotřebuji žádné duševní léčení, já nepotřebuji žádný polibek světla
Ne, já nepotřebuji žádné duševní léčení, já nepotřebuji žádný polibek světla
Ne, já nepotřebuji žádné duševní léčení, já nepotřebuji žádný polibek světla
Ne, já nepotřebuji žádné duševní léčení, já nepotřebuji žádný polibek světla

Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Ne, více - už ne - už ne
Ne - už ne
Znovu

Už ne - už ne - už ne
Ne - už ne
Znovu

Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Nezapomeň na to - pomoz mě, prosím
Už ne - už ne - už ne
Ne
Už ne - už ne


5. Dýchat

Pláč - neplač, neobávej se zkoušky - jen zkus, nech to v sobě
Zkus
pláč - neplač, je pozdě
Zkus - jen zkus, následovat mě
(dolů!)

Nadechni se!
Ačkoli to bolí, já vím, že se můžeš
nadechnout!
Ačkoli to hoří, já vím, že můžeš, já vím, že chceš
Následuj mě - následuj mě!
Nadechni se!
Chladná mrtvá voda, srdeční útok na hlubokém černém moři
Nadechni se
Chladná mrtvá voda, být tak jednou se mnou
Následuj mě

Nadechni se - nadechni se
(dýchej!)
Pláč - pláč
Neplač
Vydechni
Nadechni se - nadechni se
Vydechni - nadechni se
Vydechni
Nadechni se - nadechni se
Vydechni
Nadechni se - nadechni se
Nadechni se
Chraň svůj život
Nezkoušej
Nadechnout se
Teď budu plakat, nadechni se
Dýchej
Nadechni se
Dýchej


6. Stejný krok

Stejný krok! Stejný krok!

Zařaď nás!
Vypoť nás!
Vpřed- polož nás do věci!
Následuj mě!

Jsme impuls
Vy jste pohyb
Jsem motiv
Vy jste akce

Stejný krok!
Stejný krok!

Nikdy víc stát.

Jsme impuls
Vy jste pohyb
Jsem motiv
Vy jste akce

Jen žádný oddech- není tu žádné zpátky
Jen žádný oddech- nebylo tu žádné zpátky
Žádný oddech- žádné zpátky
Žádný oddech- žádné zpátky

Stejný krok!
Stejný krok!

Nikdy víc stát.

7. Pod nátlakem

Podívej se na mě dolů
Teď mě to bere
Jak mohu čelit tomuto přílivu
Oprav to v prázdném stanovišti
Psycho-pankáč, který se učí skákat
Tvůj poslední čas
Dělal práci těch
Já jen stále
Nikdo se neučí modlit
Já jen křičím
Když mě držíš těsně
Pojď sáhnout
Má nejsladší děvko

Pod nátlakem

Přijď ke mě
Zachraň mě
Řekni hojivá slova
Mé bolavé ruce
vypadají, že tě drží
Od té doby co jsi odešla

Pod nátlakem
Dej mi děvko
Pod nátlakem
Hojivý steh
Pod nátlakem
Rád bych potkal
Pod nátlakem
Rozhněvaného krále

Pod nátlakem
To je vykoupený čas
Pod nátlakem
Kdy rozdrtíš mou šanci
Pod nátlakem
To je vykoupený čas
Pod nátlakem
Hojivý steh


8. Žijeme

Kůže na kůži
Pot se smíchá
Ústa na ústech
Já a ty
Maso v mase
Krev se smíchá
Dva nekrofilové zakrývají spojeni v krvi
Pot, krev

Žiji
Moje srdce přece netluče
Moje srdce tluče rychle
Ty to přece netušíš
Nahé noci tě tlučou do obličeje
Hlas zadusí mlčení
Žijeme!
Žijeme!

Držím tě pevně
Ty se přece necítíš
Díváš se na mě
Nepoznáváš mě
Nahé noci mě tlučou do obličeje
Temno projde nocí
Žijeme!
Žijeme!

Kůže na kůži
Ústa na ústech
Maso v mase
Ty a já
Spojeni navždy!

9. Purpurová kůže

jeden dva tři - jeden dva tři
Má ruka - na tvých ústech
záhada násilí,
Vyburcuj - pro pohled
ve fialových očích

Zima - v tvém domě
rozbíjí ticho
Proč nemluvíš?

Jsem to já, který by měl být
a já budu
Jsem to já, který by měl být
a já budu

Bělmo - tvých očí
Záhada násilí,
Vyburcuj - pro polibek
Na násilných rtech

Pravda tvých lží
rozbíjí ticho
Proč nemluvíš?

Je to na mě, který by měl být,
A já bych byl.
Je to na mě, který by měl být,
A já bych byl.

Tvoje tělo - na tvojí posteli
záhada násilí
Vyburcuj - pro tvář
purpurové kůže

Trhlina - v tvojí hlavě
rozbíjí ticho
Proč nemluvíš?

Jsem to já, který byl měl být
a já budu
Jsem to já, který by měl být
a já budu - tvoje tělo

MÁ RUKA - tvoje tělo,
MÁ RUKA!

Jsem to já, který byl měl být
a já budu
Je to na mě, který by měl být,
A já bych byl.
Je to na mě, který by měl být,
A já bych byl.
Proč nemluvíš?
Jsem to já, který byl měl být
a já budu

TVOJE OČI - MÁ RUKA
tvoje tělo - MÁ RUKA
Jsem to já, který byl měl být
a já budu
Tvoje oči! - MÁ RUKA!
Proč nemluvíš?
MÁ RUKA - tvoje tělo tvoje tělo - MÁ RUKA
Bělmo - MÁ RUKA!
Jsem to já, který byl měl být
a já budu
tvoje tělo tvoje tělo
BÍLÁ MÁ RUKA
tvoje tělo tvoje tělo
Je to na mě, který by měl být,
A já bych byl.
tvoje tělo tvoje tělo
BÍLÁ! MÁ RUKA!
tvoje tělo tvoje tělo
BÍLÁ! MÁ RUKA! tvoje tělo
Tvoje HLAVA! Tvoje HLAVA!
Tvoje HLAVA - PRASKNE! Tvoje HLAVA!


10. Já jsem ty

Duše- poslouchej mě! Když mlčím- poslouchej mě!
Když se směju- když se směju
Když se směju- pláčeš!

Vezmi mě v rukách- pusť mě!
Vezmi mě v rukách- pusť mě!
Drž mě pevně- pusť mě!
Pusť mě!

Neptej se, kdo jsem!
Neptej se, kdo jsem!
Neptej se, kdo jsem!
Mám strach před pravdou
Mám strach před lží
Já jsem ty
Mám strach před tebou
Já jsem ty
Mám strach před tebou

Duše!
Zavři svoje oči- podívej se mi do obličeje!
Já jsem ty
Poslouchej mě!
Když mlčím- poslouchej mě!
Já jsem ty
Duše- když se směju
Já jsme ty- já jsem ty

Poslouchej mě!
Strach! Mám strach před tebou!
Strach! Mám strach před sebou!
Já jsem ty
Já jsem pravda- já jsem lež
Já jsem ty
Duše!
Vím, kdo jsem!
Vím, kdo jsem!
Vím, kdo jsem!
Já vím- já vím!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama