Překlad alba Wahrheit oder Pflicht (Pravda nebo povinnost)

28. června 2008 v 19:45 | anushka |  Překlady
Oči otevřít
Před pikolou za pikolou- vše musí být schováno

Zase číhám
Když hrajeme své hry
Opět čekám za zdí
Opět stojím blízko před cílem

A slyším tvůj dech
A cítím tvůj strach
Nemůžu déle čekat
Když vím, co žádáš

Před pikolou za pikolou- vše musí být schováno

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Oči otevřít- přicházím!
Neukazuj se!

Stále volám tvé jméno
Stále hledám tvůj obličej
Když už tě konečně mám
Hrajeme na pravdu a povinnost

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Oči otevřít- přicházím!
Neukazuj se!
Schovej se

Jedna, dva, tři, čtyři- před pikolou za pikolou
Všechno musí být schováno

Před pikolou za pikolou- vše musí být schováno

Oči otevřít- přicházím…

Tisíce nových lží
Už si dneska věřil
A povolil ti Bůh
Už si dneska srazil Boha
A potom mu nového vymyslel

Jsi úplně vyhořelý
Utekl jsi sám od sebe
Ztratil jsi rozum
A potom mu nový zrodil

Lítal jsi už dneska?
Na velkém trůně lží
Chtěl jsi dneska jen křičet
Nemůžeš sám sobě odpustit
Všechno v tobě zůstane
Všechno s tebou odejde
Jestli opravdu chceš
Potom jdu do sebe
A uvidíš tisíce nových lží

Už jsi dnes plakal?
Spojil jsi se se svým bohem
Ušetřil tě před sebou samým
Odměnil tě tým snem

Přemýšlel jsi zase?
A puknul u toho smíchy
Proklel jsi svět?
A našel jsi útěchu

Lítal jsi už dneska?
Na velkém trůně lží
Byl jsi zase úplně sám
Ve tvým studeným pokoji

Všechno v tobě zůstane

Tisíce nových lží v tobě
Tisíce nových lží

Všechno v tobě zůstane

Když pláčeš
Zde- plný touhy
Držím tvoje slzy ve své dlani
Zde- plný touhy
Tvůj pohled mi shořel v srdci

Už tě nikdy nenechám odejít!
Už tě nikdy nenechám odejít!
Už tě nikdy nenechám odejít!
Už tě nikdy nenechám odejít!

Kolik máš slz
Proč jsi tak krásná když pláčeš
Kolik máš duší
Proč tě chci jen když pláčeš

Zde- plný touhy
Vyliji tvé slzy na písek
Zde- plný touhy
Tvoje pocity mě zbavují rozumu

Už tě nikdy nenechám odejít!
Už tě nikdy nenechám odejít!
Už tě nikdy nenechám odejít!
Už tě nikdy nenechám odejít!

Kolik máš slz
Proč jsi tak krásná když pláčeš
Kolik máš duší
Proč tě chci jen když pláčeš

Už tě nikdy nenechám odejít!

Kolik máš slz…

Sex nemá žádnou moc
Hluboko ve tvých žilách
Pod tvojí kůží
Prokouknu skrz geny
Do nicoty

Máš mé srdce ve svých rukách, hoří
Vím, můžu se osvobodit
Máš mé srdce ve svých rukách, hoří
Slyšíš mě hluboko v sobě křičet

Sex nemá žádnou moc!
Sex nemá žádnou moc!
Nekrvácíš pro mě dostatečně
Polib mě ještě naposledy

Hluboko ve tvém hrdle
Někde v hrtanu
Jdu pomalu na dno
Tvé duše

Máš mé srdce ve svých rukách, hoří
Vím, můžu se osvobodit
Máš mé srdce ve svých rukách, hoří
Slyšíš mě hluboko v sobě křičet

Sex nemá žádnou moc!
Sex nemá žádnou moc!
Nekrvácíš pro mě dostatečně
Polib mě ještě naposledy

Sex nemá žádnou moc!
Sex nemá žádnou moc!
Nelituješ pro mě dostatečně
Vyměň mě ještě naposledy

Vypálit tvoje oči
Oh můj bože, všichni lidé na ulici
Vypadají jako zasraný stroje
Oh můj bože, všechny ty zombie se zdají potkat
Všichni se položili na své obrazovky

Všichni mí přátelé jsou zlomené hračky
Všichni mí přátelé ztratili svůj hlas

Mám ti vypálit oči
Dokud cítí své lži
Dokud si neuvědomíš, že si byl tak slepý

Oh můj bože, všechny zvuky uvnitř mé hlavy
Jsou jako miliony sirén
Oh můj bože, všechny zombie se začínají šířit
Zachráním je- všemi prostředky

Všichni mí přátelé

Mám…

Nech mě vypálit ti oči

Mám…

Tvoje cesta
Proč se schováváš
Proč mě necháváš radit
Proč mě škrtíš
Proč nemůžu dýchat

Když tě nemůžu najít
Pak už nikdy nechci vidět
Když tě nemůžu cítit
Pak chci v tobě zemřít

Tvoje cesta je tak dlouhá
Nikdo, kdo by tě připravil
Jsi připravený?

Žádné světlo tak zářivé
Žádné peklo tak horké
To je tvoje cena

Proč mě odvrhuješ
Proč mě necháváš čekat
Proč se ztrácím
Proč se musím degenerovat

Když tě nemůžu najít

Tvoje cesta je tak dlouhá

Když tě nemůžu najít

Proč se schováváš

Hraješ si na boha
Nebudu nikdy akceptovat tvoje peklo
Neinfikuješ každou buňku

Pořád si hraješ na boha se svojí mocí
Pořád si hraješ ně boha, který mi směje

Rány se otvírají
Tvoje práce si bere svůj běh
Nakažený skrze tvoje uzdravení

Probudil jsem se týraný
Strach si mě kupuje
Nakažený skrze tvoje uzdravení

(uzdrav mě- pociť mě)

Moje srdce bije rychleji
Zatímco se hlouběji do mě prokopáváš
Světlo se stává světlejším
Zatímco mě beznadějně oživuješ

Otevři všechny moje pokoje
Ukaž mi všechny svoje hry
Vymaž všechny moje sny
Vezmi mi všechny moje cíle

Jak dlouho deformuješ můj obal
Jak dlouho byla moje vůle uškrcena

Pořád si hraješ na boha se svojí mocí
Pořád si hraješ ně boha, který mi směje

Rány se otvírají

Moje srdce bije rychleji

Probudil jsem se týraný
Strach si mě kupuje
Nakažený skrze tvoje uzdravení

Rány se otvírají

Tvůj oheň
Blažení jsou duchovně chudáci
Všichni v duši kulhavý
Zdánlivě se nedostává slitování
Těm, kteří pochybují

Blažení jsou duchovně bubliny
Všichni, kteří nenávidí cizince
Ti, kteří se nechali vést
Protože jsou rádi otroky

Už dlouho ti leží u nohou
A všichni jsou hluchý a slepý
Chtějí se kát na zraněných kolenech
Protože jsou jen staří hříšníci

Nepovedeš mě do tvého ohně
Nepovedeš mě za světlo
Nikdy tě nenechám dostat se za kormidlo
Ne, mě nespálíš!

Blažení jsou duchovně slaboši
Všichni, kteří jsou plochý v duši
Zdánlivě tu není probuzení
Pro všechny, kteří jsou poddaný

Blažení jsou duchovně mrtví
Všichni vůdci a tyrani
Všichni, kteří ponížili beznaděj
Všichni, kteří jsou moc zbabělí

Už dlouho ti leží u nohou

Nepovedeš mě do tvého ohně

Nepovedeš mě do tvého ohně

Už dlouho ti leží u nohou

Nepovedeš mě do tvého ohně

Odpověz mi
Snažím se osvobodit sám sebe
Snažím se oklamat sám sebe

To co vidíš je to, co dostaneš dnes v noci
To co vidíš je to, co dostaneš dnes v noci

Odpověz mi- odpověz mi
Mám zůstat- mám se za tebe modlit
Mám zůstat- mám se za tebe modlit

Odpověz mi- odpověz mi

Snažím se natáhnout čáru
Snažím se předstírat, že je mi fajn


To co vidíš je to, co dostaneš dnes v noci
To co vidíš je to, co dostaneš dnes v noci

Odpověz mi- odpověz mi
Mám zůstat- mám se za tebe modlit
Mám zůstat- mám se za tebe modlit

Odpověz mi- odpověz mi

Řekni mi proč- řekni mi proč
Dej mi důvod k očištění své mysli
Řekni mi proč- řekni mi proč
Dej mi důvod k upravení mého druhu

Odpověz mi- odpověz mi

Proud
Předtím než mě zlomíš
Chci, aby si mi to slíbila
Slunce nezapadne
Země se bude dál otáčet

Je to sen, který se sám vymyslel
Je to slovo, které mě samo zavřelo
Je to žár, který nás dva zapálil
Je to proud, který provždy poteče

Předtím než mě sežereš
Chci, aby si to nikdy nezapomněla
Také ráno se vítr otočí
Také ráno čas uběhne

Je to sen…

Také i když budeš věčná
Chci tě vidět
Také když už nic víc nebude
Chci rozumět

Je to sen…

Nic (není chladnější než tvoje láska)
Moje srdce bije tiše
Krutě a prázdně
Na své cestě
Se nalezne více

Všechno mrze na tvé kůži
Všechno mrzne na tobě

Nic není chladnější než tvoje láska
Nic není chladnější než tvoje ruce
Vezmi své srdce a dostaneš ho zase
Něco hluboko v tobě mě spaluje

Tvé srdce táhne dál
Skrz tenhle svět
Zabíjí jasněji
Jak se mu líbí

Všechno mrze na tvé kůži
Všechno mrzne na tobě

Nic není chladnější než tvoje láska

Vezmi si víc- vždycky víc
Vezmi si víc- vždycky víc

Nic není chladnější než tvoje láska

Nic
Když začnu lámat své řetězy
Když se začnu obhajovat

Tvé nic by mě mohlo změnit
Tvé nic by mě mohlo zachránit

Když si přestanu řezat svoje žíly
Když začnu přestávat krvácet

Tvé nic by mě mohlo změnit
Tvé nic by mě mohlo zachránit

Přicházím uvolněný
Nic nemůže změnit můj život
Ale ty, můj nejsladší příteli
Přicházím uvolněný
Nic nemůže zachránit můj život
Dokud opravdu konečně
Neucítím, že s tebou jsem nic

Když začnu bojovat s vládou
Když začnu hladově kousat

Tvé nic by mě mohlo změnit
Tvé nic by mě mohlo zachránit

Když začnu zabíjet bolest
Když začnu utěšovat potřebný

Tvé nic by mě mohlo změnit
Tvé nic by mě mohlo zachránit

Přicházím uvolněný

Můžeš mě zastavit jít nikam
Myslím, nic není těžký jako tohle

Přicházím uvolněný

Tentokrát uvidíš
Jdi k sobě
Proč necítíš
Jdi k sobě
Proč nechceš

Když spíš dál
Tvůj sen mě zmrazí
Protože jsi studený

Teprve až se probudíš
Můžeš pochopit ten sen
Teprve až se probudíš
Můžeš překonat trauma

Tentokrát uvidíš
Tentokrát uvidíš

Jdu k sobě
Konečně mě slyšíš
Jdi k sobě
Konečně se bráníš

Když spíš dál

Teprve až se probudíš

Tentokrát uvidíš

Vím, že mě cítíš
Vím, chceš mě (vidět)
Tentokrát uvidíš

Hluboko v tobě
Ztratil jsem se hluboko v tobě
Nikdy mě nenechej odtud odejít
Kdy zničíš můj svět?
Zde není nic, co by mě tu ještě drželo

Podlehl jsem tvé moci
Ztratil jsem rozum
Konečně mi lezeš naproti
Drž mě navždy pevně
Vždy potom, co budeš samotná
Osvoboď moje srdce
Vždy, kdy tě sežírá strach
Chci být hluboko v tobě

Ztratil jsem se hluboko v tobě
Nenech mě nikdy k sobě samému
Kdy zničíš pokoj a čas?
Uhas mě, jsem připravený

Podlehl jsem tvé moci
Ztratil jsem rozum
Konečně mi lezeš naproti
Drž mě navždy pevně
Vždy potom, co budeš samotná
Osvoboď moje srdce
Vždy, kdy tě políbí šílenství
Chci být hluboko v tobě
Hluboko v tobě

Ve světle
Zavři své oči
Můžeš poznat cestu
Otevři bránu
Vraž svojí duši
Odnášíš se
Ztrácíš se

Můžeš se poznat ve světle
Cítíš, jak vládne noc
Nech v sobě hořet oheň
Dokud se neztratí tvůj strach

Můžeš se poznat ve světle
Cítíš, kde noc vítězí
Nech se sežehnout žárem
Dokud se tvůj strach nesváže

Neslyšíš se

Najdi pravdu
Nech hořet svojí duši
Otevři stavidlo
Nic už tě teď nezadrží

Odnášíš se
Ztrácíš se

Můžeš se poznat ve světle

Nepatříš si

Klesám na dno
Ztrácím základ
Nesnesu žádný zvuk

Jediná věc, kterou chci, aby si věděla
Nikdy sem ti nemínil ublížit
Jediná věc, kterou určitě vím
Nikdy sem tě nemínil zabít

Klesám na dno
Jak můžeš vidět
Cítím tvojí ruku
Natahující se pro mě

Ztratil jsem mysl
Nesnáším svůj druh

Jediná věc, kterou chci, aby si věděla
Nikdy sem ti nemínil ublížit
Jediná věc, kterou určitě vím
Nikdy sem tě nemínil zabít

Klesám na dno

Klesám na dno
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama